w związku z

Porady językowe

w związku z czym czy w związku z tym?
15.09.2008
Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu. Chciałabym się dowiedzieć, jak powinno się mówić poprawnie: w związku z czym czy może w związku z tym?
W związku z pismem z dnia...
2.10.2008
Dzień dobry,
czy poprawna jest forma rozpoczęcia pisma urzędowego: „W związku z pismem, z dnia... znak...”?
Dziękuję bardzo.
Lidia Korytkowska
Rozpoczynanie zdania od w związku z
31.10.2016
Szanowni Państwo,
ostatni znalazłem taką opinię:
Ponadto, treść uchwały nie odpowiada zasadom języka polskiego i tym samym zasadom techniki prawodawczej. Nie zaczyna się bowiem zdania, a tym bardziej zapisu normatywnego od słów: W związku z ...
Czy faktycznie nie odpowiada zasadom języka polskiego?

Pozdrawiam

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... stanowiąca granicę odpowiedzialności TUiR WARTA z tytułu kosztów ratownictwa powstałych w związku z uprawianiem alpinizmu i speleologii (§ 4 ust 4 pkt. 3) wynosi...
  • ... kraju i za granicą. Od lat zespół prowadzi Bronisław Warpecha.
    W związku z przygotowaniami do uroczystości jubileuszowych, kierownictwo zespołu prosi wszystkich członków "Hyrnych...
  • ... będzie ubiegał się o ponowny wybór na szefa tej partii, w związku z klęską FDP w wyborach krajowych w Bremie i w Północnej...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego