[198] 54.2. Jednostki niepodzielne

 
54.2. [198] Jednostki niepodzielne
Nie dzielimy:
a) wyrazów jednosylabowych, np. jęk, krzyk, lęk, płacz, wąs;
b) połączeń literowych oznaczających jedną głoskę, np. dz, , dzi, , cz, sz, ch, rz;
c) dwugłosek au, eu należących do jednej sylaby, np. astronau·ta, au·tor, eu·ropejski, neu·rologia, propedeu·tyka, pseu·donim, terapeu·ta, ale: na·uka, Morfe·usz, słabe·usz, gdyż samogłoski te należą do różnych sylab;
d) połączeń składających się kolejno: z litery oznaczającej spółgłoskę, litery i oznaczającej zmiękczenie tej spółgłoski oraz litery oznaczającej samogłoskę, np. dzie·ci, mia·sto, sie·dzieć, za·nie·sie, za·pię·ty.
 
 
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!