[198] 54.2. Jednostki niepodzielne

54.2. [198] Jednostki niepodzielne
Nie dzielimy:
a) wyrazów jednosylabowych, np. jęk, krzyk, lęk, płacz, wąs;
b) połączeń literowych oznaczających jedną głoskę, np. dz, , dzi, , cz, sz, ch, rz;
c) dwugłosek au, eu należących do jednej sylaby, np. astronau·ta, au·tor, eu·ropejski, neu·rologia, propedeu·tyka, pseu·donim, terapeu·ta, ale: na·uka, Morfe·usz, słabe·usz, gdyż samogłoski te należą do różnych sylab;
d) połączeń składających się kolejno: z litery oznaczającej spółgłoskę, litery i oznaczającej zmiękczenie tej spółgłoski oraz litery oznaczającej samogłoskę, np. dzie·ci, mia·sto, sie·dzieć, za·nie·sie, za·pię·ty.
 
 
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego