[198] 54.2. Jednostki niepodzielne

 
54.2. [198] Jednostki niepodzielne
Nie dzielimy:
a) wyrazów jednosylabowych, np. jęk, krzyk, lęk, płacz, wąs;
b) połączeń literowych oznaczających jedną głoskę, np. dz, , dzi, , cz, sz, ch, rz;
c) dwugłosek au, eu należących do jednej sylaby, np. astronau·ta, au·tor, eu·ropejski, neu·rologia, propedeu·tyka, pseu·donim, terapeu·ta, ale: na·uka, Morfe·usz, słabe·usz, gdyż samogłoski te należą do różnych sylab;
d) połączeń składających się kolejno: z litery oznaczającej spółgłoskę, litery i oznaczającej zmiękczenie tej spółgłoski oraz litery oznaczającej samogłoskę, np. dzie·ci, mia·sto, sie·dzieć, za·nie·sie, za·pię·ty.
 
 
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2019

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2019. 
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Pobierz bezpłatny e-book
„Pułapki ortografii"
prof. Jerzego Bralczyka!

Uwaga, do ebooka zostały dołączone informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, toteż jego zamówienie wymaga wyrażenia poniższych zgód.

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2019” i odbierz darmowy e-book!