[197] 54.1. Uwagi ogólne

54.1. [197] Uwagi ogólne
Dzielenie wyrazów przy przenoszeniu do następnego wiersza opieramy w ortografii polskiej na dwu kryteriach: fonetycznym i morfologicznym. Według kryterium fonetycznego przenosimy części wyrazów zgodnie z ich podziałem na sylaby, np.
ku·zy·no·wie, na·ra·da, u·pro·wa·dzić, za·de·cy·do·wać.
Kryterium morfologiczne nakazuje przenoszenie wyrazu w miejscu jego podzielności na rdzeń i przedrostek, w wyrazach złożonych zaś w miejscu złożenia, np.
nad·miar, niedo·wład, od·mowa, pod·ręcz·nik, pod·ważyć, po·kład, po·rwać, za·płata; gryzi·piórek, krasno·ludek, pioruno·chron, Wielka·noc, wodo·grzmot.
 
 
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego