[206] 55.2. Skróty podwojone dla oznaczenia liczby mnogiej

55.2. [206] Skróty podwojone dla oznaczenia liczby mnogiej
Dla oznaczenia liczby mnogiej stosujemy skróty podwojone. W tym celu skróty jednoliterowe łączymy, stawiając na końcu kropkę, np.
oo. (= ojcowie), pp. (= państwo), ss. (= strony, siostry, synowie);
skróty dłuższe powtarza się i po każdym z nich stawia kropkę, np.
dyr. dyr. (= dyrektorzy), kol. kol. (= koledzy), prof. prof. (= profesorowie).
W przypadkach zależnych zarówno w liczbie pojedynczej, jak i liczbie mnogiej nie dodajemy końcówek fleksyjnych, np.
Z prof. (= profesorem) Kowalskim pojechaliśmy na konferencję do Paryża;
Informacja dla prof. prof. (= profesorów) Kowalskiego i Nowaka.
UWAGA: Skróty mgr, dr, prof., inż. itp. stawiamy tylko przed nazwiskami i nie używamy ich jako samodzielnych wyrazów.
 
 
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego