abonament

 
Słownik języka polskiego
abonament «opłacone prawo do korzystania z jakichś usług; też: dowód uiszczenia takiej opłaty»
• abonamentowy
Autentyczne przykłady użycia w Korpusie
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego