spektrum

 
Słownik języka polskiego
spektrum, spectrum [wym. spektrum]
1. «uporządkowany zbiór jakichś zjawisk, pojęć itp. rozpatrywany w całości»
2. «zakres lub zasięg jakiegoś zjawiska»
3. «widmo optyczne»