znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Habitat

habitat «środowisko, w którym osobniki danego gatunku znajdują najdogodniejsze warunki do życia»Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88