znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Wnioskowanie redukcyjne

wnioskowanie redukcyjne zob. redukcja w zn. 4.Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88