znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Wychowanie

wychowanie
1. «ogół zabiegów mających na celu ukształtowanie człowieka pod względem fizycznym, moralnym i umysłowym oraz przygotowanie go do życia w społeczeństwie»
2. «umiejętność zachowania się w towarzystwie»Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88