znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Brykiet

brykiet «bryła sprasowanego materiału sypkiego z dodatkiem lepiszcza palnego»Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88