dialog

Wielki słownik ortograficzny

dialog -gu, -giem; -gów

Słownik języka polskiego

dialog
1. «rozmowa dwóch osób, zwłaszcza bohaterów powieści, sztuki lub filmu»
2. «utwór literacki niesceniczny, napisany w formie rozmowy»
3. «szereg rozmów, negocjacji i innych działań mających doprowadzić do porozumienia między stronami konfliktu»

• dialogowy, dialogiczny • dialogowo • dialogowość
filozofia dialogu, spotkania «kierunek w filozofii współczesnej uznający za cel komunikację z drugim człowiekiem, Bogiem, światem, która jest możliwa dzięki potraktowaniu ich jako partnerów w dialogu»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

dialog w dialogu
11.03.2013
Szanowni Państwo,
w jaki sposób zapisywać w powieści partie dialogowe w wypowiedzi bohatera (dialog w dialogu)? Chodzi mi o sytuację, kiedy bohater opowiada historię (rozpoczętą od myślnika), w której przytacza wypowiedzi innych postaci?
Z wyrazami szacunku
dialog z radiem
14.05.2014
Jak w tekście literackim zapisuje się słowa z radia czy z telewizora? Tak jak dialog (od myślników) czy w cudzysłowie?
Z góry dziękuję
Dorota
dialogi
11.04.2008
Witam serdecznie,
czy wtrącenia w dialogach – jeśli nie są związane bezpośrednio z czynnością mówienia – zawsze piszemy po kropce i z dużej litery? Który z poniższych zapisów jest poprawny?
– Racja. – Na dworze było wietrznie, zanosiło się na burzę. – Jak dotąd wszystko było dobrze. – Spojrzała na Jana. – Skąd więc to spotkanie?

– Racja – na dworze było wietrznie, zanosiło się na burzę. – Jak dotąd wszystko było dobrze – spojrzała na Jana. – Skąd więc to spotkanie?
Pozdrawiam

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... żeglowanie po Internecie oznacza poruszanie się wśród mnóstwa informacyjnego śmiecia.

  -
  Dialog kulturowy zawsze był dialogiem umysłów wysokich, dialogiem głębokiej refleksji, skupienia...
 • ... dla szkół prywatnych.
  Jest to w gruncie rzeczy najlepsza forma
  dialogu ze społeczeństwem japońskim.
  Niektóre protestanckie sekty próbują wprawdzie prowadzić krzykliwą...
 • ... jeśli nie będziemy szczędzili wysiłku.


  Arcybiskup Stanisław Gądecki

  Jest człowiekiem
  dialogu. Nie tylko dialogu międzywyznaniowego i międzyreligijnego, w który zaangażowany jest...

Encyklopedia

dialog
[łac. dialogus < gr. diálogos ‘rozmowa’],
filoz. w filozofii ustna lub spisana wymiana zdań, myśli, poglądów, argumentów, dokonująca się pomiędzy osobami lub w świadomości jednej tylko osoby, mająca na celu poznanie prawdy lub przekazanie jej drugiemu człowiekowi, stworzenie międzyosobowej więzi lub przestrzeni dla wspólnego działania.
dialog
[łac. dialogus < gr. diálogos ‘rozmowa’],
rozmowa między dwiema lub kilkoma postaciami, podstawowa struktura językowa dramatu;
dialog
[łac. dialogus < gr. diálogos ‘rozmowa’],
utwór lit. lub filoz. napisany w formie rozmowy;
miesięcznik zał. 1956 w Warszawie;
spotkania przedstawicieli 2 lub więcej religii w celu wzajemnego poznania doktryny, kultu, zasad etycznych, instytucji oraz podjęcia współpracy w zakresie realizacji ogólnoludzkich wartości humanistycznych.

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego