Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
fundacyjnym
Znaleziono 12 wyniki.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... odpiłowana, bezpiecznie ukryta i przechowana przez całą okupację niemiecką tablica fundacyjna o następującej treści: ... krzyż ten postawiono na pamiątkę 500-letniej...
 • ... panowanie Bolesława Kędzierzawego zaznaczyło się w dziejach niezwykle ożywioną działalnością fundacyjną i budowlaną, po której rezultaty przetrwały do dnia dzisiejszego budząc...
 • ... Nie chciał wiązać swej przyszłości z planowaną przez Ossolińskiego biblioteką fundacyjną, w której miał obiecane stanowisko bibliotekarza. Jesienią 1802 r. w...
 • ... Prowizorka trwa do dzisiaj.
  W 1950 r. władza odebrała miastu
  fundacyjną działkę Raczyńskiego. W 1977 r. ówczesny prezydent Poznania przekazał grunty...
 • ... Poznania przekazał grunty sąsiadujące z biblioteką (w tym i działkę fundacyjną) w użytkowanie (później w zarząd) Dyrekcji Okręgu Poczty Polskiej Telegraf...
 • ... i wspaniałomyślność, połączone z pamięcią o nazwisku rodowym, czyniły z fundacyjnego statutu wspaniały dar, za który należała się wdzięczność.
  Później weszły...
 • ... miasta działkę, po czym przekazała ją państwowej firmie. Ostateczny zabór fundacyjnego gruntu dokonał się w III RP.
  Zabytkowy budynek biblioteki spłonął...
 • ... Zamierza doprowadzić do przekształcenia uczelni w niemiecko-polsko-francuski uniwersytet fundacyjny. Potrzeba na to 60 milionów euro. 50 mln miałby wpłacić...
 • ... S" postanowiła zainicjować kampanię na rzecz jej rozbudowy na gruncie fundacyjnym. Zarząd miasta stanął wtedy na stanowisku, że decyzja wojewody jest...
 • ... swych chałup krzyże i kapliczki, rodzinne pomniki, opatrując je napisem fundacyjnym, świadczącym o tym, kto i w jakiej intencji je zbudował...
 • ... w podziemnej części budynku, który spółka zamierza wybudować na gruncie fundacyjnym. - Nie zgodziliśmy się na to. Nie zaspokoiłoby to bowiem nawet...
 • ... W latach 60. powstał ambitny projekt rozbudowy biblioteki na gruncie fundacyjnym przylegającym do głównego budynku. Skończyło się na planach, a biblioteka...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego