Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
laboratoryjny
Znaleziono 131 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... za emisję lub absorpcję promieniowania). Współrzędne tego wektora w układzie laboratoryjnym XYZ wynoszą zatem odpowiednio , gdzie kąty i opisują orientację przestrzenną...
 • ... z osi głównych, wobec czego, przedstawiając jego współrzędne w układzie laboratoryjnym (co jest niezbędne do wykonania całki typu), musimy dokonać pełnego...
 • ... podczas wibrowania (DV):

  12. Uzyskane wyniki zapisuje się w dzienniku
  laboratoryjnym lub na formularzu.

  4. Obliczanie wyników

  Wskaźnik porowatości gruntu luźno...
 • ... oś z w przestrzeni (jest to oś ustalona w układzie laboratoryjnym, a nie wirująca razem z cząsteczką!). Można wykazać, że także...
 • ... normalnej technice trzeba by przyspieszyć protony do energii, w układzie laboratoryjnym, ok. 400 GeV.
  W CERN uzyskano energię zderzeniową 1700 GeV...
 • ... tarcza A pozostaje w spoczynku. Układ taki nazywa się układem laboratoryjnym. Możemy napisać następujące równanie bilansu, korzystając z prawa zachowania energii...
 • ... rodzaju źródłach. Do chwili obecnej reakcja Chadwicka jest najbardziej znanym laboratoryjnym źródłem neutronów (najczęściej stosuje się mieszaninę Ra-Be i Pu...
 • ... gnojówką". Tu stały klatki ze szczurami, ptakami czy innymi zwierzętami laboratoryjnymi, mikroskopy i stoły, na których doktor prowadził swoje badania nad...
 • ... każdego poszczególnego zastosowania modelu. Mimo to, takie właśnie modele są laboratoryjnymi przypadkami budowy efektywnej struktury społecznej, co czyni je interesującymi z...
 • ... metodami (w zależności od celu badania i dostępnej aparatury), zarówno laboratoryjnymi, jak i obliczeniowymi. Podstawowym najczęściej stosowanym parametrem opisującym pęcznienie jest...
 • ... widmo "liniowe" emisyjne lub absorbcyjne. Porównując linie Fraunhofera z danymi laboratoryjnymi można było zidentyfikować w widmie słonecznym wiele dobrze znanych pierwiastków...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego