Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
magazynowanie
Znaleziono 118 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... B6 (pirydoksyna) uczestniczy w metabolizmie magnezu, wspomagając jego przenikanie i magazynowanie we wnętrzu komórki. U podstaw tego zjawiska leży powstawanie kompleksów...
 • ... działają też komercyjne banki krwi pępowinowej. Ich głównym celem jest magazynowanie autologicznej krwi pępowinowej. Oznacza to, że rodzic każdego dziecka może...
 • ... rozdział poświęcony jest problemom mechanizacji i automatyzacji poszczególnych procesów bibliotecznych (magazynowanie, rejestracja, kontrola wypożyczeń) oraz niektóre międzynarodowe aspekty automatyzacji bibliotek.
  W...
 • ... powstają 88

  w podwzgórzu, w części nerwowej przysadki następuje zaś
  magazynowanie ciał czynnych i oddawanie ich do krwi.
  Przysadka, podobnie jak...
 • ... Olsztyńskiem 17 proc. przechowywanych warzyw i owoców uległo zniszczeniu (niewłaściwe magazynowanie. W różnych regionach kraju pod gołym niebem stoją przez zimę...
 • ... stwierdzono niedobór ważnego mikroelementu, którym jest magnez. Magnez odpowiada za magazynowanie i wykorzystanie energii w organizmie, dlatego niedobór magnezu odbija się...
 • ... niedobór bardzo ważnego mikroelementu, którym jest magnez. Magnez odpowiada za magazynowanie i wykorzystanie energii w organizmie, dlatego niedobór magnezu odbija się...
 • ... 0 602 227 247
  A.D. Transpol - krajowy, kontenery, windy,
  magazynowanie, VAT od 4-24 t, chętnie stała współpraca 720 44...
 • ... prawie wyłącznie związane z białkami. Białka, których funkcją jest wiązanie, magazynowanie i transport tych jonów, są, jak się wydaje, policjantami doskonałymi...
 • ... Ścieki doprowadzane są do zbiornika magazynowego o pojemności 11000 m3 (magazynowanie dobowej objętości ścieków) i dalej rozprowadzane po terenach leśnych za...
 • ... betonowej i jej ułożenia oraz wymaganej właściwości betonu.
  Przyjmowanie i
  magazynowanie składników
  Przyjmować można tylko te składniki, które odpowiadają założonym wymaganiom...
 • ... się następujące sposoby ich unieszkodliwiania: wykorzystanie do hydroodpopielania, rozcieńczanie kondensatami, magazynowanie w stawach i równomierny spust do odbiornika, odprowadzanie do głębokich...
 • ... eksploatacji. Proces wykonywania betonu dzieli się na etapy:
  przyjmowanie i
  magazynowanie składników,
  przygotowanie mieszanki betonowej:
  dozowanie składników,
  mieszanie składników,
  transport od...
 • ... spreparowanie kosztuje około tysiąca dolarów, a roczna opłata za jej magazynowanie wynosi sto dolarów. W Szwajcarii deputowani rozpatrują projekt przechowywania krwi...
 • ... także systemem tylko do czytania danych.
  2. System wykorzystujący indywidualne
  magazynowanie danych narzędziowych przez poszczególne narzędzia, zwany także systemem do magazynowania...
 • ... jądrowej. Widziałem osuszanie bagien w Gruzji, budowanie tam w Kambodży, magazynowanie deszczówki w specjalnych pojemnikach z tworzyw sztucznych na małych wysepkach...
 • ... komunikację pomiędzy centrum a pojazdami,
  c) systemu archiwizacji, odpowiadającego za
  magazynowanie odebranych danych, w celu ich późniejszej obróbki i analizy,
  d...
 • ... jeszcze daleka.
  Inna, bardzo interesująca perspektywa zastosowania półprzewodników amorficznych to
  magazynowanie informacji w wyniku oddziaływania na warstwę półprzewodnika energii promieniowania lasera...
 • ... nich energii,
  - możliwości zakupu stwarzanych przez rynek oraz dostawy i
  magazynowanie.
  Wszystkie te elementy wpływają oczywiście na efektywność ekonomiczną działalności, której...
 • ... brygadowy punkt zaopatrywania - BPZ);
  - organizacja batalionowego punktu zaopatrywania (bpz) oraz
  magazynowanie środków materiałowych, zwykle na pojazdach transportowych;
  - rozdział (na kompanijne punkty...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego