Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
niejawny
Znaleziono 100 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... bezpieczeństwu państwa. Zgodnie z rządową propozycją tajemnicą byłaby każda informacja niejawna, mieszcząca się w wykazie takich informacji, załączonym do ustawy. W...
 • ... z radnych zapytał, co w takim razie uczynić z prostytucją niejawną? Należy dodać, że najłagodniej obchodzono się z przedstawicielkami najstarszej profesji...
 • ... otwartego działania, nie wprawiliśmy ich w pracę organizacyjną, choćby początkowo niejawną. To się teraz mści. Wewnętrzne przeszkody, z którymi borykają się...
 • ... Nakaz nieprzekraczania statutowych ram "Solidarności" każe jednak nadal rozwijać opozycję niejawną. Wprawdzie opozycja jest wreszcie "u siebie", ale partia komunistyczna jest...
 • ... Decyzję państwo znacie, a uzasadnienia nie mogę przekazać, bo jest niejawne. To jest postępowanie przygotowawcze, które prowadzi prokuratura - powiedział z kolei...
 • ... MSZ. Minister Włodzimierz Cimoszewicz przyznał, że na dyskach były informacje niejawne. Nie ma pewności, czy te dane trafiły tylko do pisma...
 • ... i województw,

  • kierownicy jednostek organizacyjnych samorządów (szkół, szpitali itp.).

  Niejawne:

  • osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe, m.in. prezydent RP...
 • ... dziennika "Le Monde". "Winne są temu relacje - tyleż zawikłane, co niejawne - między władzą publiczną a przemysłem farmaceutycznym we Francji. W efekcie...
 • ... że na tych komputerach nie miały prawa znaleźć się informacje niejawne. Komputery, na których pisane są tajne dokumenty, muszą bowiem posiadać...
 • ... ważne symetrie globalne teorii, na przykład symetria Lorentza, są zazwyczaj niejawne, co bardzo utrudnia analizę teorii.

  Choć nie do końca rozumiemy...
 • ... Bydgoszczy, o zbiorach IPN:

  "- W archiwach Instytutu mamy akta jawne,
  niejawne oraz zasób zastrzeżony. chronione - bez względu na upływ czasu - pozostają...
 • ... do tego ustawowo. W rozdziale tym ustalono także, iż wiadomości niejawne pochodzenia zagranicznego mają podlegać wszystkim rygorom omawianej ustawy, o ile...
 • ... zasilających;
  * wymagania te dotyczą również urządzeń peryferyjnych komputerów przetwarzających dane
  niejawne;
  * przesyłanie danych niejawnych w sieciach informatycznych lub łączności wymaga stosowania...
 • ... Dowie się jedynie, czy wobec obywatela podejmowano jakieś jawne lub niejawne czynności. Po numerach spraw i nazwach jednostek policji prowadzących postępowanie...
 • ... akcję "Newsweeka", czemu zaprzecza - rozsądniej byłoby poczekać. Jego pozycja i niejawne, bo oficjalnie niezmierzone wyniki popularności raczej by nie spadały, a...
 • ... Włodzimierz Cimoszewicz. Przyznał, że na niektórych dyskach znajdowały się informacje niejawne. Dodał, że zdecydowana większość tych informacji pochodzi sprzed 1999 roku...
 • ... dysponuje już jedną trzecią akcji banku. Wielce kontrowersyjną transakcją było niejawne podpisanie przez przedstawicieli DB jesienią 1999 r. umowy z prezesem...
 • ... zaczynają ukrywać stan majątkowy przed urzędnikami, co jest zrozumiałe. Powstają niejawne zapisy i podziały majątku, a po śmierci spadkodawcy zaczynają się...
 • ... dwóch wersjach: zastrzeżonej i ściśle tajnej, ponieważ zawierają one dokumenty niejawne. Nam udało się zdobyć pierwszą. Szczegóły afery Orlenu przedstawiają się...
 • ... o policji - tłumaczy insp. Wikło. - A ponieważ nasze zbiory są niejawne, to nie mamy obowiązku ich rejestracji u Generalnego Komisarza Ochrony...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego