Typ tekstu: Książka
Autor: Bartkiewicz Bronisław
Tytuł: Oczyszczanie ścieków przemysłowych
Rok: 2002
który zapewnia dobre wymieszanie i wynosi osad do górnej części sedymentacyjnej. W strefie najwyższej sedymentacyjnej następuje rozdzielenie biogazu, osadu i oczyszczonych ścieków. Jako przykład zastosowania reaktorów UASB omówiona zostanie oczyszczalnia ścieków z produkcji ścieru drzewnego w Quesnel River Company w Kanadzie [15]. Zakład produkuje 500ton/d ścieru w równych ilościach ścieru termomechanicznego (TMP) i chemotermomechanicznego (CTMP). Ilość i skład ścieków powstających w obu wydziałach produkcyjnych podano w tabl.7.7.
W związku z rozbudową zakładu oczyszczalnię zaprojektowano na docelową produkcję po 950t/d obu rodzajów ścieru i przepływ ścieków 33250 m3/d. Ścieki oczyszczane są mechanicznie w klarowniku oraz na sicie
który zapewnia dobre wymieszanie i wynosi osad do górnej części sedymentacyjnej. W strefie najwyższej sedymentacyjnej następuje rozdzielenie biogazu, osadu i oczyszczonych ścieków. Jako przykład zastosowania reaktorów UASB omówiona zostanie oczyszczalnia ścieków z produkcji ścieru drzewnego w Quesnel River Company w Kanadzie [15]. Zakład produkuje 500ton/d ścieru w równych ilościach ścieru termomechanicznego (TMP) i chemotermomechanicznego (CTMP). Ilość i skład ścieków powstających w obu wydziałach produkcyjnych podano w tabl.7.7.<br>W związku z rozbudową zakładu oczyszczalnię zaprojektowano na docelową produkcję po 950t/d obu rodzajów ścieru i przepływ ścieków 33250 m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt;/d. Ścieki oczyszczane są mechanicznie w klarowniku oraz na sicie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego