Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1980
który objąłem od 1958 r., od tegoż roku zostałem również mianowany dyrektorem Biblioteki Głównej z ramienia Senatu Akademickiego. Tytuł profesora zwyczajnego zyskałem w 1959 roku.
Należy dodać, że w omawianym okresie otrzymałem szereg odznak honorowych, spośród nich wymienię przede wszystkim Krzyż Kawalerski Polonia Restituta (1959), następnie Krzyż Oficerski (1967). SGGW-AR nadała mi w 1969 r. złotą odznakę honorową, a w 1974 r. uzyskałem medal 30-lecia Polski Ludowej. Przy przejściu na emeryturę otrzymałem specjalne podziękowanie Ministra Szkolnictwa Wyższego za działalność naukową i dydaktyczną, w którym podkreślono mój wartościowy wkład do rozwoju nauki i kultury narodu polskiego.
Do podstawowych moich zadań
który objąłem od 1958 r., od tegoż roku zostałem również mianowany dyrektorem Biblioteki Głównej z ramienia Senatu Akademickiego. Tytuł profesora zwyczajnego zyskałem w 1959 roku.<br> Należy dodać, że w omawianym okresie otrzymałem szereg odznak honorowych, spośród nich wymienię przede wszystkim Krzyż Kawalerski Polonia Restituta (1959), następnie Krzyż Oficerski (1967). SGGW-AR nadała mi w 1969 r. złotą odznakę honorową, a w 1974 r. uzyskałem medal 30-lecia Polski Ludowej. Przy przejściu na emeryturę otrzymałem specjalne podziękowanie Ministra Szkolnictwa Wyższego za działalność naukową i dydaktyczną, w którym podkreślono mój wartościowy wkład do rozwoju nauki i kultury narodu polskiego.<br> Do podstawowych moich zadań
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego