Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: druki urzędowe, ulotki polityczne
Rok: 2000
i pkt. 2 Zwrot wpłaconych zaliczek na poczet ceny nastąpi w ciągu 7 dni od wpłaty nowego klienta przejmującego lokal i udział Nabywcy.
2. Zapłata odstępnego nie dotyczy przypadków opisanych w § 4 i § 6.
§ 10
l. Strony ustalają, że wykonanie czynności związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej powierzone zostaje jako administratorowi AR FRI Sp. z o.o. do którego obowiązków z tego tytułu należeć będą następujące czynności:
- utrzymanie czystości na terenie współwłasności i klatkach schodowych - usuwanie usterek technicznych i doraźne remonty - ogólny dozór osiedla przez 24 godziny na dobę - wykonywanie innych czynności, które w zakresie administrowania okażą się niezbędne.
2. Nabywca będzie
i pkt. 2 Zwrot wpłaconych zaliczek na poczet ceny nastąpi w ciągu 7 dni od wpłaty nowego klienta przejmującego lokal i udział Nabywcy.<br>2. Zapłata odstępnego nie dotyczy przypadków opisanych w § 4 i § 6.<br>§ 10 <br>l. Strony ustalają, że wykonanie czynności związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej powierzone zostaje jako administratorowi AR FRI Sp. z o.o. do którego obowiązków z tego tytułu należeć będą następujące czynności:<br>- utrzymanie czystości na terenie współwłasności i klatkach schodowych - usuwanie usterek technicznych i doraźne remonty - ogólny dozór osiedla przez 24 godziny na dobę - wykonywanie innych czynności, które w zakresie administrowania okażą się niezbędne.<br>2. Nabywca będzie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego