Typ tekstu: Książka
Autor: Ziomek Jerzy
Tytuł: Renesans
Rok wydania: 1995
Rok powstania: 1973
funkcję użytkową: były popularnym skrótem historii Polski, podobnie jak Vitae Regum Polonorum elegiaco carmine descriptae (Żywoty królów polskich wierszem elegijnym opisane), wydawane po wielokroć w ciągu XVI i XVII stulecia, po raz pierwszy w Antwerpii w 1563 i w Krakowie w 1565, przerabiane po polsku przez Sebastiana Klonowica i Jana Achacego Kmitę. Ale właśnie ów użytkowy charakter pisarstwa Klemensa Janickiego zabezpieczał twórczość łacińską przed uwiądem - i to bynajmniej nie starczym, lecz uwiądem młodzieńczej rutyny. Stereotypy językowe i przedstawieniowe tworzyły swoisty repertuar, który łatwo stawał się systemem ozdobników i komplementów. Nie uniknął tego niebezpieczeństwa i Janicki w swoich juweniliach, gdy na przykład
funkcję użytkową: były popularnym skrótem historii Polski, podobnie jak Vitae Regum Polonorum elegiaco carmine descriptae (Żywoty królów polskich wierszem elegijnym opisane), wydawane po wielokroć w ciągu XVI i XVII stulecia, po raz pierwszy w Antwerpii w 1563 i w Krakowie w 1565, przerabiane po polsku przez Sebastiana Klonowica i Jana Achacego Kmitę. Ale właśnie ów użytkowy charakter pisarstwa Klemensa Janickiego zabezpieczał twórczość łacińską przed uwiądem - i to bynajmniej nie starczym, lecz uwiądem młodzieńczej rutyny. Stereotypy językowe i przedstawieniowe tworzyły swoisty repertuar, który łatwo stawał się systemem ozdobników i komplementów. Nie uniknął tego niebezpieczeństwa i Janicki w swoich juweniliach, gdy na przykład
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego