Typ tekstu: Książka
Autor: Sejm RP
Tytuł: Kodeks Karny
Rok powstania: 1969
lub sprawozdaniu służbowym podaje nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie dla służby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Tej samej karze podlega przełożony, który w drodze służbowej przekazuje raport, meldunek lub sprawozdanie określone w § 1, nie prostując go, mimo że nieprawdziwość podanej w nim wiadomości jest mu znana.
Art. 327. § 1. Żołnierz, który, będąc w służbie lub po wyznaczeniu go do służby, wprawia się w stan niezdolności do pełnienia obowiązków służbowych, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Ściganie następuje na wniosek dowódcy jednostki.

Rozdział XLIII.
Przestępstwa przeciwko mieniu wojskowemu.

Art. 328. § 1. Żołnierz, który samowolnie dysponuje przedmiotem
lub sprawozdaniu służbowym podaje nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie dla służby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.<br>§ 2. Tej samej karze podlega przełożony, który w drodze służbowej przekazuje raport, meldunek lub sprawozdanie określone w § 1, nie prostując go, mimo że nieprawdziwość podanej w nim wiadomości jest mu znana.<br>Art. 327. § 1. Żołnierz, który, będąc w służbie lub po wyznaczeniu go do służby, wprawia się w stan niezdolności do pełnienia obowiązków służbowych, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.<br>§ 2. Ściganie następuje na wniosek dowódcy jednostki.<br><br>&lt;tit&gt;Rozdział XLIII.&lt;/&gt;<br>&lt;tit&gt;Przestępstwa przeciwko mieniu wojskowemu.&lt;/&gt;<br><br>Art. 328. § 1. Żołnierz, który samowolnie dysponuje przedmiotem
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego