Typ tekstu: Książka
Autor: Szaniawski Klemens
Tytuł: O nauce, rozumowaniu i wartościach
Rok: 1994
trudności nie istnieją dla prawdopodobieństwa określonego statystycznie".
Podkreślmy - dla uniknięcia nieporozumień - że nie występujemy tu przeciwko oszacowywaniu prawdopodobieństwa pewnych zdarzeń na podstawie założenia równego rozkładu. Taka metoda postępowania jest w wielu przypadkach (np. gry losowe) najzupełniej uzasadniona. Sprzeciwiamy się natomiast - z powodów naszkicowanych powyżej - definiowaniu prawdopodobieństwa w taki właśnie sposób.
B. Miarą prawdopodobieństwa zdarzenia przypadkowego musi być względna częstość występowania tego zdarzenia w dostatecznie długiej serii zdarzeń. Pozostawiając na razie bez bliższych wyjaśnień zwrot "dostatecznie długa seria zdarzeń", podkreślmy z całym naciskiem, że jeżeli prawdopodobieństwo ma znaleźć zastosowanie w analizie doświadczalnie stwierdzanych prawidłowości statystycznych, to nie można uniknąć jego częstościowej interpretacji
trudności nie istnieją dla prawdopodobieństwa określonego statystycznie".<br> Podkreślmy - dla uniknięcia nieporozumień - że nie występujemy tu przeciwko oszacowywaniu prawdopodobieństwa pewnych zdarzeń na podstawie założenia równego rozkładu. Taka metoda postępowania jest w wielu przypadkach (np. gry losowe) najzupełniej uzasadniona. Sprzeciwiamy się natomiast - z powodów naszkicowanych powyżej - definiowaniu prawdopodobieństwa w taki właśnie sposób.<br> B. Miarą prawdopodobieństwa zdarzenia przypadkowego musi być względna częstość występowania tego zdarzenia w dostatecznie długiej serii zdarzeń. Pozostawiając na razie bez bliższych wyjaśnień zwrot "dostatecznie długa seria zdarzeń", podkreślmy z całym naciskiem, że jeżeli prawdopodobieństwo ma znaleźć zastosowanie w analizie doświadczalnie stwierdzanych prawidłowości statystycznych, to nie można uniknąć jego częstościowej interpretacji
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego