Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
trójkątów ABW i abW.
Pantograf mechaniczny to przyrząd służący do zmiany skali map w sposób mechaniczny. Działa na zasadzie proporcjonalności figur jednokładnych (rys. 1.25). Składa się z czterech ramion połączonych przegubowo w punktach A, B, C i D. Punkt B nazywa się środkiem jednokładności, a proste wychodzące z punktu B, łączące odpowiednie punkty - promieniami jednokładności. Odcinki BC =AD = CP = l są sobie równe, przy czym ramię AD można przesuwać po ramionach BE i CP. Jeżeli w punkcie Z umieścimy ołówek, a w punkcie P wodzik, to przy oprowadzaniu wodzikiem rysunku mapy ołówek będzie kreślił rysunek w skali a:l względem
trójkątów &lt;HI rend="italic"&gt;ABW&lt;/HI&gt; i &lt;HI rend="italic"&gt;abW&lt;/HI&gt;.<br>&lt;HI rend="italic"&gt;Pantograf mechaniczny&lt;/HI&gt; to przyrząd służący do zmiany skali map w sposób mechaniczny. Działa na zasadzie proporcjonalności figur jednokładnych (rys. 1.25). Składa się z czterech ramion połączonych przegubowo w punktach &lt;HI rend="italic"&gt;A&lt;/HI&gt;, &lt;HI rend="italic"&gt;B&lt;/HI&gt;, &lt;HI rend="italic"&gt;C&lt;/HI&gt; i &lt;HI rend="italic"&gt;D&lt;/HI&gt;. Punkt &lt;HI rend="italic"&gt;B&lt;/HI&gt; nazywa się &lt;HI rend="italic"&gt;środkiem jednokładności&lt;/HI&gt;, a proste wychodzące z punktu &lt;HI rend="italic"&gt;B&lt;/HI&gt;, łączące odpowiednie punkty - &lt;HI rend="italic"&gt;promieniami jednokładności&lt;/HI&gt;. Odcinki &lt;HI rend="italic"&gt;BC&lt;/HI&gt; =&lt;HI rend="italic"&gt;AD&lt;/HI&gt; = &lt;hi rend="italic"&gt;CP&lt;/HI&gt; = &lt;HI rend="italic"&gt;l&lt;/HI&gt; są sobie równe, przy czym ramię &lt;HI rend="italic"&gt;AD&lt;/HI&gt; można przesuwać po ramionach &lt;HI rend="italic"&gt;BE&lt;/HI&gt; i &lt;HI rend="italic"&gt;CP&lt;/HI&gt;. Jeżeli w punkcie &lt;HI rend="italic"&gt;Z&lt;/HI&gt; umieścimy ołówek, a w punkcie &lt;HI rend="italic"&gt;P&lt;/HI&gt; wodzik, to przy oprowadzaniu wodzikiem rysunku mapy ołówek będzie kreślił rysunek w skali &lt;HI rend="italic"&gt;a&lt;/HI&gt;:&lt;HI rend="italic"&gt;l&lt;/HI&gt; względem
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego