Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Rzeczpospolita
Nr: 04.20
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2004
reakcji ze strony adresatów.
6 lutego 2002 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się narada z udziałem prezesa Rady Ministrów Leszka Millera, ministrów: W. Kaczmarka, B. Piwnik i Z. Siemiątkowskiego. Szczegółów jej przebiegu i rezultatów Komisja nie zdołała ustalić.
Następnego dnia p.o. szefa UOP Z. Siemiątkowski przekazał min. B. Piwnik pisemną informację o zagrożeniach dla bezpieczeństwa energetycznego państwa, opisując w niej potencjalne zagrożenia wynikające z zamiaru podpisania przez A. Modrzejewskiego kolejnej (tym razem rzekomo 10-letniej) umowy na dostawy ropy z firmą J & S. Nazajutrz min. Piwnik informację tę przekazała prokuratorowi apelacyjnemu w Warszawie.
W tym samym dniu funkcjonariusze
reakcji ze strony adresatów.<br>6 lutego 2002 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się narada z udziałem prezesa Rady Ministrów Leszka Millera, ministrów: W. Kaczmarka, B. Piwnik i Z. Siemiątkowskiego. Szczegółów jej przebiegu i rezultatów Komisja nie zdołała ustalić.<br>Następnego dnia p.o. szefa UOP Z. Siemiątkowski przekazał min. B. Piwnik pisemną informację o zagrożeniach dla bezpieczeństwa energetycznego państwa, opisując w niej potencjalne zagrożenia wynikające z zamiaru podpisania przez A. Modrzejewskiego kolejnej (tym razem rzekomo 10-letniej) umowy na dostawy ropy z firmą J &amp; S. Nazajutrz min. Piwnik informację tę przekazała prokuratorowi apelacyjnemu w Warszawie.<br>W tym samym dniu funkcjonariusze
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego