Typ tekstu: Książka
Tytuł: Polscy ekonomiści w świecie
Rok: 2000
wskazuje krótkookresowa ścieżka . Z powodów czysto strukturalnych następuje szybki spadek dochodu realnego ludności. Spadek dochodu narodowego pogłębiają zazwyczaj trudności organizacyjne, występujące w okresie przejmowania władzy. W dłuższym okresie, trudności te pokonuje się i dzięki dostosowaniu struktury kapitału do wymogów planu, następuje ekspansja wzdłuż ścieżki . Wzrasta produkcja zarówno A jak i B, lecz przy stałej ilości kapitału dochód realny ludności nie dochodzi do poziomu wyjściowego.

"Twardy socjalizm"

Zbadajmy teraz długookresową sytuację ustabilizowanego "twardego" socjalizmu, w którym pod groźbą surowych sankcji karnych plan jest ściśle wykonany. Na rys. 1 punkt X* oznacza przecięcie promienia OR* i długookresowej krzywej transformacji. Punkt ten jest optymalny
wskazuje krótkookresowa ścieżka &lt;gap&gt;. Z powodów czysto strukturalnych następuje szybki spadek dochodu realnego ludności. Spadek dochodu narodowego pogłębiają zazwyczaj trudności organizacyjne, występujące w okresie przejmowania władzy. W dłuższym okresie, trudności te pokonuje się i dzięki dostosowaniu struktury kapitału do wymogów planu, następuje ekspansja wzdłuż ścieżki &lt;gap&gt;. Wzrasta produkcja zarówno A jak i B, lecz przy stałej ilości kapitału dochód realny ludności nie dochodzi do poziomu wyjściowego.<br><br>&lt;tit&gt;"Twardy socjalizm"&lt;/&gt;<br><br>Zbadajmy teraz długookresową sytuację ustabilizowanego "twardego" socjalizmu, w którym pod groźbą surowych sankcji karnych plan jest ściśle wykonany. Na rys. 1 punkt X* oznacza przecięcie promienia OR* i długookresowej krzywej transformacji. Punkt ten jest optymalny
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego