Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Fakt
Nr: 01.10 (8)
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2004
wspaniałej Rosji". Przyrzekali, że za ich rządów Rosja powróci do swojej świetności. Podkreśliłbym, że Rosja stanie się wspaniałym krajem tylko wtedy, gdy osiągnie sukces gospodarczy. Droga do niego prowadzi przez rozwój nauki, technologii, dobrą politykę zdrowotną i edukację. Można osiągnąć go tylko poprzez bliską współpracę ze Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią. Zachęciłbym też do przyjrzenia się przemianom gospodarczym w krajach bałtyckich i Polsce.
Jeśli jednak wyborcy zwątpiliby w możliwości demokracji rosyjskiej i oglądali się na rządy silnej ręki?
- Sukces gospodarczy, z którego mogą skorzystać wszyscy obywatele, można uzyskać tylko w demokracji. Jeszcze do niedawna w rosyjskich podręcznikach przemilczano fakt, że w
wspaniałej Rosji". Przyrzekali, że za ich rządów Rosja powróci do swojej świetności. Podkreśliłbym, że Rosja stanie się wspaniałym krajem tylko wtedy, gdy osiągnie sukces gospodarczy. Droga do niego prowadzi przez rozwój nauki, technologii, dobrą politykę zdrowotną i edukację. Można osiągnąć go tylko poprzez bliską współpracę ze Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią. Zachęciłbym też do przyjrzenia się przemianom gospodarczym w krajach bałtyckich i Polsce.&lt;/&gt;&lt;/&gt;<br>&lt;who1&gt;&lt;transl&gt;Jeśli jednak wyborcy zwątpiliby w możliwości demokracji rosyjskiej i oglądali się na rządy silnej ręki?&lt;/&gt;&lt;/&gt;<br>&lt;who2&gt;&lt;transl&gt;- Sukces gospodarczy, z którego mogą skorzystać wszyscy obywatele, można uzyskać tylko w demokracji. Jeszcze do niedawna w rosyjskich podręcznikach przemilczano fakt, że w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego