Typ tekstu: Książka
Autor: Bartkiewicz Bronisław
Tytuł: Oczyszczanie ścieków przemysłowych
Rok: 2002
Ścieki
przepływają z prędkością 0,2m/s, a czas zatrzymania wynosi średnio 15 min.
3. Flotacyjne usuwanie zanieczyszczeń pływających. Czas zatrzymania ścieków we flotatorze wynosi ok. 1h, recyrkulowane i napowietrzane jest 33% dopływu. Ciśnienie saturacji wynosi 0,4MPa. Flotacja wspomagana jest dodatkiem chemikaliów: 125g/m3 FeSO47 H2O i 250g/m3 CaO. Istotne jest, aby pH ścieków podwyższyć do ok. 8,5. Chemikalia dodawane są do piaskownika. W wyniku flotacji otrzymuje się 10l/m3 flotatu o zawartości 10% suchej masy. Komory rozprężne po flotacji mają pojemność 2200 m3 (dwa zbiorniki o wymiarach w planie 428m).
4. Biologiczne oczyszczanie na złożach. Dla dziennego
Ścieki<br>przepływają z prędkością 0,2m/s, a czas zatrzymania wynosi średnio 15 min.<br>3. Flotacyjne usuwanie zanieczyszczeń pływających. Czas zatrzymania ścieków we flotatorze wynosi ok. 1h, recyrkulowane i napowietrzane jest 33% dopływu. Ciśnienie saturacji wynosi 0,4MPa. Flotacja wspomagana jest dodatkiem chemikaliów: 125g/m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt; FeSO47 H2O i 250g/m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt; CaO. Istotne jest, aby pH ścieków podwyższyć do ok. 8,5. Chemikalia dodawane są do piaskownika. W wyniku flotacji otrzymuje się 10l/m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt; flotatu o zawartości 10% suchej masy. Komory rozprężne po flotacji mają pojemność 2200 m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt; (dwa zbiorniki o wymiarach w planie 428m).<br>4. Biologiczne oczyszczanie na złożach. Dla dziennego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego