Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy edukacyjne
Rok: 2000
więcej niż 250 zatrudnionych pracowników)
( przesłanie deklaracji zgłoszeniowej, dokonanie wpłaty należności za uczestnictwo oraz przesłanie poprawnie wypełnionej ankiety uczestnika
Dla wszystkich pozostałych koszt uczestnictwa w wybranym seminarium bez dofinansowania z Programu STEP-IFE wynosi 475 złotych.
REZERWACJA MIEJSC
Wszystkich zainteresowanych UDZIAŁEM W SZKOLENIACH I SEMINARIACH prosimy o kontakt z:
AUDIUTOR
Centrum Szkolenia Kadr Sp. z o.o.
( Pod numerami telefonów 6225440, 6225441 od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 -19.00 oraz w soboty od 8.00 -16.00 udzielamy szczegółowych informacji oraz przyjmujemy Państwa zgłoszenia.
Rezerwacji dokonujemy na podstawie prawidłowo wypełnionej i przesłanej faxem lub pocztą karty zgłoszeniowej oraz
więcej niż 250 zatrudnionych pracowników) <br>( przesłanie deklaracji zgłoszeniowej, dokonanie wpłaty należności za uczestnictwo oraz przesłanie poprawnie wypełnionej ankiety uczestnika <br>Dla wszystkich pozostałych koszt uczestnictwa w wybranym seminarium bez dofinansowania z Programu STEP-IFE wynosi 475 złotych.<br>&lt;tit&gt;REZERWACJA MIEJSC&lt;/&gt; <br>Wszystkich zainteresowanych UDZIAŁEM W SZKOLENIACH I SEMINARIACH prosimy o kontakt z:<br>&lt;tit&gt;AUDIUTOR&lt;/&gt;<br>Centrum Szkolenia Kadr Sp. z o.o.<br>( Pod numerami telefonów 6225440, 6225441 od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 -19.00 oraz w soboty od 8.00 -16.00 udzielamy szczegółowych informacji oraz przyjmujemy Państwa zgłoszenia.<br>Rezerwacji dokonujemy na podstawie prawidłowo wypełnionej i przesłanej faxem lub pocztą karty zgłoszeniowej oraz
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego