Typ tekstu: Książka
Autor: Ziomek Jerzy
Tytuł: Renesans
Rok wydania: 1995
Rok powstania: 1973
jego fragment w tłumaczeniu prozą:

- A więc ty, sykofanto, próbowałeś szczerą duszę tak wielkiego męża odwrócić od prawdziwej religii, wabiąc swymi fałszami w czarne ciemności i głęboką noc papieską bohatera, którego czyste serce Bóg z wysokiego Olimpu oświecił światłem swego słowa i z każdym dniem coraz bardziej go umacnia tchnieniem Ducha Świętego, i rozpoczęte dzieło dalej prowadzi (przeł. J. Krókowski).

Przekład filologiczny nie może zorientować czytelnika w istocie zabiegów stylistycznych autora. Dodajmy więc, że Trzecieski posłużył się dystychem elegijnym (heksametr + pentametr), a więc formą o ustalonym przeznaczeniu uroczystym. Niektóre wszakże charakterystyczne metonomazje widoczne są i w tekście polskim: Bóg z wysokiego
jego fragment w tłumaczeniu prozą:<br><br>&lt;q&gt;- A więc ty, sykofanto, próbowałeś szczerą duszę tak wielkiego męża odwrócić od prawdziwej religii, wabiąc swymi fałszami w czarne ciemności i głęboką noc papieską bohatera, którego czyste serce Bóg z wysokiego Olimpu oświecił światłem swego słowa i z każdym dniem coraz bardziej go umacnia tchnieniem Ducha Świętego, i rozpoczęte dzieło dalej prowadzi&lt;/&gt; (przeł. J. Krókowski).<br><br>Przekład filologiczny nie może zorientować czytelnika w istocie zabiegów stylistycznych autora. Dodajmy więc, że Trzecieski posłużył się dystychem elegijnym (heksametr + pentametr), a więc formą o ustalonym przeznaczeniu uroczystym. Niektóre wszakże charakterystyczne metonomazje widoczne są i w tekście polskim: Bóg z wysokiego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego