Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Młody Technik
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1971
sterującej, poprzedzającej drugi filtr p.cz. i doprowadzić częstotliwość zbliżoną do pośredniej częstotliwości tego odbiornika, a następnie wyrównać poszczególne obwody. Takie postępowanie umożliwia uruchomienie odbiornika, lecz bez możliwości osiągnięcia maksymalnych mocy.
Kiedy w trakcie wyrównania obwodów uzyskamy największe wychylenie wskazówki przyrządu, przewód generatora przenosimy na pierwszą siatkę lampy mieszającej, np. ECH 81, w celu wyrównania filtru pierwszego. Przebieg pracy jest analogiczny jak przy wyrównaniu filtru drugiego. W wyniku strojenia filtrów otrzymujemy wyostrzone krzywe filtrów p.cz. (rys. 2a). Przy filtrach wstęgowych, dwuobwodowych strojenie jest bardziej skomplikowane i pracochłonne, a krzywa rezonansowa ma wierzchołek bardziej spłaszczony z niewielkim wklęśnięciem pośrodku (rys. 2b
sterującej, poprzedzającej drugi filtr p.cz. i doprowadzić częstotliwość zbliżoną do pośredniej częstotliwości tego odbiornika, a następnie wyrównać poszczególne obwody. Takie postępowanie umożliwia uruchomienie odbiornika, lecz bez możliwości osiągnięcia maksymalnych mocy.<br>Kiedy w trakcie wyrównania obwodów uzyskamy największe wychylenie wskazówki przyrządu, przewód generatora przenosimy na pierwszą siatkę lampy mieszającej, np. ECH 81, w celu wyrównania filtru pierwszego. Przebieg pracy jest analogiczny jak przy wyrównaniu filtru drugiego. &lt;page nr=88&gt; W wyniku strojenia filtrów otrzymujemy wyostrzone krzywe filtrów p.cz. (rys. 2a). Przy filtrach wstęgowych, dwuobwodowych strojenie jest bardziej skomplikowane i pracochłonne, a krzywa rezonansowa ma wierzchołek bardziej spłaszczony z niewielkim wklęśnięciem pośrodku (rys. 2b
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego