Typ tekstu: Książka
Autor: Ziomek Jerzy
Tytuł: Renesans
Rok wydania: 1995
Rok powstania: 1973
Henryka Walezego.
Trzecieski to chyba przedstawiciel najbardziej otwartej wersji reformacji. Otwartej w tym sensie, że pozbawionej sekciarstwa, nastawionej na wielostronne kontakty osobiste z ludźmi różnych przekonań i wyznań. Twórczość jego jest dwujęzyczna i ta konfrontacja wierszy łacińskich z polskimi bywa pouczająca.
Wśród utworów łacińskich znajdujemy elegie, epicedia, epigramaty, sylwy, epitalamia. Epicediami i epitalamiami obdarzał przyjaciół, w epigramatach i sylwach rozrzucał okolicznościowe pochwały, polemiki i docinki. Potrafił być patetyczny i złośliwy. Uprawiał raczej wierszowaną publicystykę, której zręcznie nadawał kształt uczonej poezji respektującej reguły metryki i topiki antycznej.
Gdy w 1556 r. przybył do Polski nuncjusz Aloysio Lippomano, obóz różnowierczy podjął kampanię przeciw
Henryka Walezego.<br>Trzecieski to chyba przedstawiciel najbardziej otwartej wersji reformacji. Otwartej w tym sensie, że pozbawionej sekciarstwa, nastawionej na wielostronne kontakty osobiste z ludźmi różnych przekonań i wyznań. Twórczość jego jest dwujęzyczna i ta konfrontacja wierszy łacińskich z polskimi bywa pouczająca.<br>Wśród utworów łacińskich znajdujemy elegie, epicedia, epigramaty, sylwy, epitalamia. Epicediami i epitalamiami obdarzał przyjaciół, w epigramatach i sylwach rozrzucał okolicznościowe pochwały, polemiki i docinki. Potrafił być patetyczny i złośliwy. Uprawiał raczej wierszowaną publicystykę, której zręcznie nadawał kształt uczonej poezji respektującej reguły metryki i topiki antycznej.<br>Gdy w 1556 r. przybył do Polski nuncjusz Aloysio Lippomano, obóz różnowierczy podjął kampanię przeciw
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego