Typ tekstu: Książka
Autor: Zięba Maciej
Tytuł: Niezwykły pontyfikat
Rok: 1997
łatwo. Przecież ta Prawda nie jest doktryną czy ideologią, ale Miłością. Głoszę Chrystusa, bo jest On moim największym dobrem, moją największą radością, i bardzo pragnę się Nim podzielić z innymi ludźmi. Ale - jak stale podkreśla Papież - metodą działania Kościoła jest poszanowanie ludzkiej wolności. Siła jest bronią ideologii, ale zabija wiarę. Ewangelia natomiast jest orędziem miłości i apeluje do wolnego człowieka. Wolność jest koniecznym warunkiem przyjęcia Chrystusa.
Wciąż nie odpowiada jednak Ojciec na moje pytanie. Jak na przykład pogodzić zasadę tolerancji z wynikającym z przesłanek religijnych przekonaniem, że homoseksualizm nie jest jedną z dwóch równouprawnionych orientacji seksualnych i że w związku z
łatwo. Przecież ta Prawda nie jest doktryną czy ideologią, ale Miłością. Głoszę Chrystusa, bo jest On moim największym dobrem, moją największą radością, i bardzo pragnę się Nim podzielić z innymi ludźmi. Ale - jak stale podkreśla Papież - metodą działania Kościoła jest poszanowanie ludzkiej wolności. Siła jest bronią ideologii, ale zabija wiarę. Ewangelia natomiast jest orędziem miłości i apeluje do wolnego człowieka. Wolność jest koniecznym warunkiem przyjęcia Chrystusa. <br>Wciąż nie odpowiada jednak Ojciec na moje pytanie. Jak na przykład pogodzić zasadę tolerancji z wynikającym z przesłanek religijnych przekonaniem, że homoseksualizm nie jest jedną z dwóch równouprawnionych orientacji seksualnych i że w związku z
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego