Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
Ewangelia
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... przed Bogiem stajemy z pustymi rękoma.
  Słowem pierwszego dnia była
  Ewangelia o Górze Przemienienia (Mt 17, 1-9). Poszukując kontaktu z...
 • ... Jezusa, nie tylko kronika o Jezusie, nie tylko Jego biografia. Ewangelia to również literatura. Bardzo swoista literatura, gdzie główną postacią jest...
 • ... Podczas uroczystej Mszy św. śpiewy wykonane zostały przez mnichów koptyjskich. Ewangelia śpiewana była po łacinie, koptyjsku i arabsku. Po Komunii św...
 • ... przeciwnie, przez dziesięciolecia otaczana była czcią i szacunkiem, jak nowa Ewangelia. Już wtedy Stalin nakazał uznać swoją wersję historii, a wszyscy...
 • ... pisze o tym problemie Jan Paweł II w Slavorum apostoli: "Ewangelia nie prowadzi do zubożenia czy zgaszenia tego, co każdy człowiek...
 • ... poszanowanie ludzkiej wolności. Siła jest bronią ideologii, ale zabija wiarę. Ewangelia natomiast jest orędziem miłości i apeluje do wolnego człowieka. Wolność...
 • ... walka, ale zmaganie się Bożej Mocy z mocami tego świata.
  Ewangelia nigdy nie była łatwa i głoszenie jej nie polega na...
 • ... słowiański.
  Stary Testament został spisany w języku hebrajskim, a pierwsza
  ewangelia ułożona była w języku aramejskim, macierzystym języku Jezusa i apostołów...
 • ... i gorący, prosty – i skomplikowany. Wciąż ty i On. Ewangelia święta uobecnia twoje życie, twoje dzieje, twoją wiarę i niewiarę...
 • ... przez nauczanie o Odkupieniu i Ewangelię. Jednakże razem Odkupienie i Ewangelia to nie jest tylko jakaś teoria, to nie jest jakaś...
 • ... Biblią i odrzuca naukę, która z Biblią się nie zgadza.
  Ewangelia Jana 5.39, Dzieje Apostolskie 17.11

  Katolik wierzy, że...
 • ... marginaliach, ale dojść do istoty rzeczy, którą chce ci przekazać Ewangelia, Słowo Boże.

  „Jednemu dał pięć talentów”

  Jezus mówi...
 • ... zginą na wieki, ani ich żaden wydrze z ręki mojej."
  Ewangelia Jana 3.36, 10.28

  Ratunku!!
  Drogi przyjacielu, czy ty...
 • ... trudna, życie jest trudne i pójście za Nim jest trudne. Ewangelia, opowiadając o pięknie przebywania blisko Jezusa, mówi również o krzyżu...
 • ... na historię. "Jeżeli ziarno nie obumrze, nie wyda owocu" - mówi Ewangelia. Zawsze zdarza się taki okres, w którym sytuacja wygląda ponuro...
 • ... datę wydania przez papieża Jana Pawła II encykliki "Evangelium vitae" (Ewangelia życia"?
  Od redakcji:
  O warunkach konkursu informowaliśmy
  w numerze 1...
 • ... Czy pozostaje tylko wiara?
  Cały czas mówimy o rzeczach trudnych.
  Ewangelia nigdy nie mówi nam o życiu łatwym. Mówi nam za...
 • ... ludzkim, arcyludzkim, była jeszcze do niedawna powieść. To ona - świecka Ewangelia - przysłoniła na cały wiek XIX hipotezę Szalonego Zegarmistrza. To ona...
 • ... i wzruszający, gdzie nawet krety mogą mieć na-dzieję".
  Co
  Ewangelia wnosi w świat ludzkiej nadziei?
  Z pewnością można wskazać wiele...
 • ... wielki majątek osobisty na prawach autorskich Mein Kampf, które jako ewangelia ruchu wydawane było w milionowych nakładach i praktycznie miało znaleźć...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego