Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Głos Pasłęka
Nr: various
Miejsce wydania: Pasłęk
Rok: 2004
rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Priorytetowo traktowani będą studenci z rodzin o najniższych dochodach.
Natomiast do pomocy stypendialnej nie kwalifikują studenci powtarzający semestr lub rok akademicki oraz studenci studiów podyplomowych.
Wnioski o stypendium można odbierać u pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pl.Grunwaldzki 8 wejście od ul. 3 Maja.
Proszę o dokładne zapoznanie się z treścią wniosku i dokładne wypełnienie.
Wypełnione wnioski należy składać również u pracowników socjalnych. Każdy wniosek będzie dokładnie sprawdzany, bowiem źle wypełnione lub niedokładnie podane dochody lub dołączone niewłaściwe załączniki spowodują odrzucenie prze Komisję
rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.<br><br>Priorytetowo traktowani będą studenci z rodzin o najniższych dochodach.<br>Natomiast do pomocy stypendialnej nie kwalifikują studenci powtarzający semestr lub rok akademicki oraz studenci studiów podyplomowych.<br>Wnioski o stypendium można odbierać u pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pl.Grunwaldzki 8 wejście od ul. 3 Maja.<br>Proszę o dokładne zapoznanie się z treścią wniosku i dokładne wypełnienie.<br>Wypełnione wnioski należy składać również u pracowników socjalnych. Każdy wniosek będzie dokładnie sprawdzany, bowiem źle wypełnione lub niedokładnie podane dochody lub dołączone niewłaściwe załączniki spowodują odrzucenie prze Komisję
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego