Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1980
badań nad Hallerem, tu zgromadzono niemal wszystkich wydania jego dzieł i kompletuje się wszelkie wydawane na świecie halleriana, tu - w Burgerbibliothek - przechowuje się ogromną spuściznę rękopiśmienną Hallera, wśród której samych listów do niego - od ponad 1000 korespondentów - jest blisko 11 000. W Bernie także działał przez wiele lat znakomity znawca Hallera i wydawca wielu jego rękopisów, zmarł w 1975 r. Erich Hintzche, profesor anatomii w tutejszym uniwersytecie, skupiający wokół siebie dość liczne grono historyków medycyny. Było przeto rzeczą naturalną, że w Bernie starano się nadać szczególnie uroczysty charakter obchodom Hallerowskim, przede wszystkim zaś - za pośrednictwem zorganizowanego tu sympozjum - inspirować nowe, owocne
badań nad Hallerem, tu zgromadzono niemal wszystkich wydania jego dzieł i kompletuje się wszelkie wydawane na świecie halleriana, tu - w Burgerbibliothek - przechowuje się ogromną spuściznę rękopiśmienną Hallera, wśród której samych listów do niego - od ponad 1000 korespondentów - jest blisko 11 000. W Bernie także działał przez wiele lat znakomity znawca Hallera i wydawca wielu jego rękopisów, zmarł w 1975 r. Erich Hintzche, profesor anatomii w tutejszym uniwersytecie, skupiający wokół siebie dość liczne grono historyków medycyny. Było przeto rzeczą naturalną, że w Bernie starano się nadać szczególnie uroczysty charakter obchodom Hallerowskim, przede wszystkim zaś - za pośrednictwem zorganizowanego tu sympozjum - inspirować nowe, owocne
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego