Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1980
szczególnie uroczysty charakter obchodom Hallerowskim, przede wszystkim zaś - za pośrednictwem zorganizowanego tu sympozjum - inspirować nowe, owocne badania nad Hallerem i inicjować nowe przedsięwzięcia edytorskie.
W Sali Hallerowskiej Burgerbibliothek w Bernie otwarto 6 października wystawę (trwała do 20 listopada 1977 r.), której główne działy ukazywały tak bardzo rozmaite dziedziny twórczej działalności Hallera i towarzyszące jej różne formy pisarstwa: listy, dzienniki, rozprawy, wielotomowe traktaty, poezje, powieści i i pisma apologetyczne. Pragnąc spotęgować wrażenie bliskości w obcowaniu z myślą Hallerową, organizatorzy wystawy położyli nacisk na eksponowanie spuścizny rękopiśmiennej. Wśród licznych rękopisów znalazł się również jeden z tomów słynnych Elementaz poprawkami Hallera. Wystawę ozdobiły portrety
szczególnie uroczysty charakter obchodom Hallerowskim, przede wszystkim zaś - za pośrednictwem zorganizowanego tu sympozjum - inspirować nowe, owocne badania nad Hallerem i inicjować nowe przedsięwzięcia edytorskie.<br> W Sali Hallerowskiej Burgerbibliothek w Bernie otwarto 6 października wystawę (trwała do 20 listopada 1977 r.), której główne działy ukazywały tak bardzo rozmaite dziedziny twórczej działalności Hallera i towarzyszące jej różne formy pisarstwa: listy, dzienniki, rozprawy, wielotomowe traktaty, poezje, powieści i i pisma apologetyczne. Pragnąc spotęgować wrażenie bliskości w obcowaniu z myślą Hallerową, organizatorzy wystawy położyli nacisk na eksponowanie spuścizny rękopiśmiennej. Wśród licznych rękopisów znalazł się również jeden z tomów słynnych &lt;hi rend="italic"&gt;Elementa&lt;/hi&gt;z poprawkami Hallera. Wystawę ozdobiły portrety
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego