Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1980
w Bernie sympozjum, podczas którego wysłuchano dziesięciu referatów: . . Wyliczone tu tytuły referatów nie tylko ilustrują tematykę sympozjum, nie tylko ukazują postęp, jaki się dokonał w ciągu minionych stu lat w badaniach historyczno-naukowych nad Hallerem. lecz ich szeroki zakres i syntetyczny charakter znamionuje także przemiany w samym sposobie poznawania fenomenu Hallera. Wszystkie referaty uzupełnione przez autorów i ozdobione licznymi ilustracjami ukazały się w roczniku Szwajcarskiego Towarzystwa Przyrodniczego i w oddzielnym tomie-odbitce z owego rocznika.
Spośród mniejszych imprez, które odbyły się na terenie Szwajcarii, warto wymienić wystawę w zamku Aigle. Okres 1759-1764, kiedy udało się wreszcie Hallerowi wstąpić na służbę
w Bernie sympozjum, podczas którego wysłuchano dziesięciu referatów: &lt;gap&gt;. &lt;page nr=231&gt;. Wyliczone tu tytuły referatów nie tylko ilustrują tematykę sympozjum, nie tylko ukazują postęp, jaki się dokonał w ciągu minionych stu lat w badaniach historyczno-naukowych nad Hallerem. lecz ich szeroki zakres i syntetyczny charakter znamionuje także przemiany w samym sposobie poznawania fenomenu Hallera. Wszystkie referaty uzupełnione przez autorów i ozdobione licznymi ilustracjami ukazały się w roczniku Szwajcarskiego Towarzystwa Przyrodniczego i w oddzielnym tomie-odbitce z owego rocznika.<br> Spośród mniejszych imprez, które odbyły się na terenie Szwajcarii, warto wymienić wystawę w zamku Aigle. Okres 1759-1764, kiedy udało się wreszcie Hallerowi wstąpić na służbę
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego