Typ tekstu: Książka
Autor: Komor Michał
Tytuł: Euromarketing. Strategie marketingowe przedsiębiorstw na eurorynku
Rok: 2000
duże znaczenie w tym kontekście ma rozwój Internetu, którego różnorodne zastosowania w działaniach marketingowych na rynku Unii Europejskiej będą scharakteryzowane w dalszej części pracy. Na początek warto porównać zasięg i wykorzystanie Internetu w Stanach Zjednoczonych i w Europie. Obrazują to wykresy 36. Zawierają one dane będące podsumowaniem badań nad wykorzystaniem Internetu w przedsiębiorstwach europejskich i amerykańskich. Zostały one przeprowadzone na zlecenie Manning Salvage & Lee przy współpracy Międzynarodowej Fundacji Public Relations. Celem badań było określenie znaczenia Internetu na tle innych form komunikowania się poszczególnych osób i firm. Respondentami badań byli przedstawiciele zarządów różnych przedsiębiorstw i agencji public relations. Przeanalizowano 512 ankiet spośrod
duże znaczenie w tym kontekście ma rozwój Internetu, którego różnorodne zastosowania w działaniach marketingowych na rynku Unii Europejskiej będą scharakteryzowane w dalszej części pracy. Na początek warto porównać zasięg i wykorzystanie Internetu w Stanach Zjednoczonych i w Europie. Obrazują to wykresy 36. Zawierają one dane będące podsumowaniem badań nad wykorzystaniem Internetu w przedsiębiorstwach europejskich i amerykańskich. Zostały one przeprowadzone na zlecenie Manning Salvage & Lee przy współpracy Międzynarodowej Fundacji Public Relations. Celem badań było określenie znaczenia Internetu na tle innych form komunikowania się poszczególnych osób i firm. Respondentami badań byli przedstawiciele zarządów różnych przedsiębiorstw i agencji public relations. Przeanalizowano 512 ankiet spośrod
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego