Typ tekstu: Strona internetowa
Autor: Anna Rozalska
Tytuł: strona o sztuce i informatyce
Rok wydania: 2001
Rok powstania: 2004
cele Festynowe
Język polski
Wydanie ilustrowanego zbiorku wierszy uczniów "Haiku"
Wydawanie gazetki szkolnej
Wydawanie jedniodniówki okolicznościowej
Publikowanie najciekawszych wypracowań
Klasowe inscenizacje mitów i baśni
Skład komputerowy np. MSPublisher
Wskanowanie grafiki warsztatowej
Wykorzystanie edytorów tekstu z opcją sprawdzania pisowni
bdb
Matematyka
Temat - Poznajemy ułamki przy pomocy origami
Korzystanie z instruktaży z Internetu, sekwencji wideo, prezentacji z instrukcją
bdb
Historia
Projekt - konkurs HB - historia bliska (albumy i wywiady)
Projekt - Album o historii miasta
Projekt - prezentacja - Zabytki miasta i powiatu
Opracowanie w edytorze tekstu, włączenie wskanowanych fotografii
Wyszukiwanie wiadomości w Internecie
bdb
Wiedza o społeczeństwie
Projekt - Lokalna struktura gospodarcza
Projekt -
Projekt - pozyskanie sponsora - pisanie
cele Festynowe<br>Język polski<br>Wydanie ilustrowanego zbiorku wierszy uczniów "Haiku" <br>Wydawanie gazetki szkolnej<br>Wydawanie jedniodniówki okolicznościowej<br>Publikowanie najciekawszych wypracowań<br>Klasowe inscenizacje mitów i baśni<br>Skład komputerowy np. MSPublisher <br>Wskanowanie grafiki warsztatowej<br>Wykorzystanie edytorów tekstu z opcją sprawdzania pisowni<br>bdb<br>Matematyka<br>Temat - Poznajemy ułamki przy pomocy origami<br>Korzystanie z instruktaży z Internetu, sekwencji wideo, prezentacji z instrukcją<br>bdb<br>Historia<br>Projekt - konkurs HB - historia bliska (albumy i wywiady) <br>Projekt - Album o historii miasta<br>Projekt - prezentacja - Zabytki miasta i powiatu<br>Opracowanie w edytorze tekstu, włączenie wskanowanych fotografii <br>Wyszukiwanie wiadomości w Internecie<br>bdb<br>Wiedza o społeczeństwie<br>Projekt - Lokalna struktura gospodarcza <br>Projekt - <br>Projekt - pozyskanie sponsora - pisanie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego