Typ tekstu: Książka
Tytuł: Polscy ekonomiści w świecie
Rok: 2000
Wschodzie.
Dekolonizacja i upadek realnego socjalizmu stanowią dwa nieodwracalne przełomy w historii, których następstwa mają ogromne znaczenie dla świata. Uznając koncepcję "szoku cywilizacyjnego", który rzekomo zajął miejsce dwubiegunowego schematu zimnowojennego, za przesadnie uproszczoną, należy jednak powiedzieć, że poszukiwanie tożsamości narodowej stanowi pożywkę dla niebezpiecznych, anachronicznych form etnonacjonalizmu i fundamentalizmu. Witold Kula (1960) zdefiniował niedorozwój jako współistnienie asynchronizmów. Z tego punktu widzenia można mówić o dość szerokim zakresie procesu inwolucji, czy niedorozwoju, który towarzyszy procesowi globalizacji. Proces ten wraz z jego społecznymi i gospodarczymi konsekwencjami domaga się szczegółowej analizy i oceny. Jednoznacznie pozytywna ocena globalizacji trąci "teologią rynku", a więc nie może
Wschodzie. <br>Dekolonizacja i upadek realnego socjalizmu stanowią dwa nieodwracalne przełomy w historii, których następstwa mają ogromne znaczenie dla świata. Uznając koncepcję "szoku cywilizacyjnego", który rzekomo zajął miejsce dwubiegunowego schematu zimnowojennego, za przesadnie uproszczoną, należy jednak powiedzieć, że poszukiwanie tożsamości narodowej stanowi pożywkę dla niebezpiecznych, anachronicznych form etnonacjonalizmu i fundamentalizmu. Witold Kula (1960) zdefiniował niedorozwój jako &lt;hi&gt; współistnienie asynchronizmów&lt;/&gt;. Z tego punktu widzenia można mówić o dość szerokim zakresie procesu inwolucji, czy niedorozwoju, który towarzyszy procesowi globalizacji. Proces ten wraz z jego społecznymi i gospodarczymi konsekwencjami domaga się szczegółowej analizy i oceny. Jednoznacznie pozytywna ocena globalizacji trąci "teologią rynku", a więc nie może
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego