Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
Ma on tak duże znaczenie, ponieważ pieniądz ceniony jest przede wszystkim dlatego, że umożliwia nabywanie konkretnych dóbr.
Realny popyt na pieniądz to inaczej popyt na realne zasoby pieniądza, czyli zasoby nominalne odniesione do średniego poziomu cen.

Równanie popytu na pieniądz w ujęciu realnym możemy zapisać w postaci następującej ogólnej formuły:

Lewa strona tego równania to realny zasób pieniądza, a prawa to funkcja popytu na pieniądz w ujęciu realnym, która wskazuje, że rośnie on wraz ze wzrostem realnego dochodu i spada wraz ze wzrostem nominalnej stopy procentowej. Czasami w formule tej uwzględnia się również koszt transakcji związanych z zamianą różnych form majątku
Ma on tak duże znaczenie, ponieważ pieniądz ceniony jest przede wszystkim dlatego, że umożliwia nabywanie konkretnych dóbr.<br>Realny popyt na pieniądz to inaczej popyt na realne zasoby pieniądza, czyli zasoby nominalne odniesione do średniego poziomu cen.<br><br>Równanie popytu na pieniądz w ujęciu realnym możemy zapisać w postaci następującej ogólnej formuły: &lt;gap&gt;<br><br>Lewa strona tego równania to realny zasób pieniądza, a prawa to funkcja popytu na pieniądz w ujęciu realnym, która wskazuje, że rośnie on wraz ze wzrostem realnego dochodu i spada wraz ze wzrostem nominalnej stopy procentowej. Czasami w formule tej uwzględnia się również koszt transakcji związanych z zamianą różnych form majątku
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego