Typ tekstu: Książka
Autor: Janusz Tazbir
Tytuł: Silva rerum historicarum
Rok: 2002
potęgi, nie zdrady nieprzyjaciół naszych", a jedynie własnej nieprawości oraz grzechów.
Jeśli z nich powstaną, nic im nie grozi ze strony nawet najpotężniejszych wrogów. Dodatkową gwarancję miało stwarzać mianowanie Królowej Niebios panią "sarmackiej ziemi", a tym samym "wielką Polski obrończynią". Uznała to również znaczna część różnowierczej szlachty, dla której "elekcja" Matki Boskiej byłaby może nie do zaakceptowania, gdyby przypisywano jej rolę sojuszniczki silnej władzy monarszej. Natomiast mogła uzyskać pełną aprobatę szlacheckich luteran czy kalwinistów, z chwilą kiedy zaczęła być przedstawiana jako obrończyni ich swobód i przywilejów. A więc taka królowa, która w przeciwieństwie do zasiadających na tronie cudzoziemek (Ludwiki Marii czy Marii
potęgi, nie zdrady nieprzyjaciół naszych", a jedynie własnej nieprawości oraz grzechów.<br>Jeśli z nich powstaną, nic im nie grozi ze strony nawet najpotężniejszych wrogów. Dodatkową gwarancję miało stwarzać mianowanie Królowej Niebios panią "sarmackiej ziemi", a tym samym "wielką Polski obrończynią". Uznała to również znaczna część różnowierczej szlachty, dla której "elekcja" Matki Boskiej byłaby może nie do zaakceptowania, gdyby przypisywano jej rolę sojuszniczki silnej władzy monarszej. Natomiast mogła uzyskać pełną aprobatę szlacheckich luteran czy kalwinistów, z chwilą kiedy zaczęła być przedstawiana jako obrończyni ich swobód i przywilejów. A więc taka królowa, która w przeciwieństwie do zasiadających na tronie cudzoziemek (Ludwiki Marii czy Marii
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego