Typ tekstu: Książka
Autor: Jackowski Aleksander
Tytuł: Polska sztuka ludowa
Rok: 2002
na grzbiecie kilka, a często i kilkanaście drzeworytniczych desek, z których odbijali na życzenie kupującego pożądany wizerunek - najczęściej wyobrażenie Matki Boskiej, a także szczególnie cenione i popularne wizerunki świętych: Jerzego (na pograniczu

Żmudzi), Mikołaja (na pograniczu ukraińskim), Stanisława, Kazimierza (w Wilnie).
W miastach sprzedawano drzeworyty opatrzone modlitwa, zwłaszcza skierowana do Matki Boskiej. Wiele z nich zawierało na dole podpis, potwierdzający temat wyobrażenia. Błędy i przeinaczenia świadczą o miernych kwalifikacjach językowych wykonawców. Oczywiście większość nabywców nie mogła tego zauważyć, ale sam podpis dodawał mocy obrazowi, uwiarygodniał go.
W większych ośrodkach klasztornych czy przyklasztornych powstawały wizerunki o rozwiniętym programie ikonograficznym, ciekawie interpretujące temat. Szczególnie
na grzbiecie kilka, a często i kilkanaście drzeworytniczych desek, z których odbijali na życzenie kupującego pożądany wizerunek - najczęściej wyobrażenie Matki Boskiej, a także szczególnie cenione i popularne wizerunki świętych: Jerzego (na pograniczu<br>&lt;page nr=122&gt;<br> Żmudzi), Mikołaja (na pograniczu ukraińskim), Stanisława, Kazimierza (w Wilnie). <br>W miastach sprzedawano drzeworyty opatrzone modlitwa, zwłaszcza skierowana do Matki Boskiej. Wiele z nich zawierało na dole podpis, potwierdzający temat wyobrażenia. Błędy i przeinaczenia świadczą o miernych kwalifikacjach językowych wykonawców. Oczywiście większość nabywców nie mogła tego zauważyć, ale sam podpis dodawał mocy obrazowi, uwiarygodniał go. <br>W większych ośrodkach klasztornych czy przyklasztornych powstawały wizerunki o rozwiniętym programie ikonograficznym, ciekawie interpretujące temat. Szczególnie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego