Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Rzeczpospolita
Nr: 04.22
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2004
czeka na kolegów

15 - 17 milionów złotych z rezerwy budżetowej na 2004 r. trzeba wydać, by pokryć koszty wynikające z uznania przez Trybunał Konstytucyjny ustaw powołujących Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencję Wywiadu za niekonstytucyjne.
Sędziowie TK zakwestionowali m.in. tryb zwolnienia kilkuset funkcjonariuszy UOP, którzy musieli odejść bez sześciomiesięcznego wynagrodzenia. Na razie nie wiadomo, ilu z 450 pracowników UOP zwolnionych w 2002 r. zechce wrócić do pracy w ABW ani ilu wystąpi o zaległe odprawy i odszkodowania. - Szacujemy, że możemy potrzebować na to 15 - 17 mln zł - mówi "Rz" Andrzej Barcikowski, szef ABW. - Z pozwami do sądów administracyjnych w związku ze
czeka na kolegów&lt;/&gt;<br><br>&lt;intro&gt;15 - 17 milionów złotych z rezerwy budżetowej na 2004 r. trzeba wydać, by pokryć koszty wynikające z uznania przez &lt;name type="org"&gt;Trybunał Konstytucyjny&lt;/&gt; ustaw powołujących &lt;name type="org"&gt;Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego&lt;/&gt; i &lt;name type="org"&gt;Agencję Wywiadu&lt;/&gt; za niekonstytucyjne.&lt;/&gt;<br>Sędziowie &lt;name type="org"&gt;TK&lt;/&gt; zakwestionowali m.in. tryb zwolnienia kilkuset funkcjonariuszy &lt;name type="org"&gt;UOP&lt;/&gt;, którzy musieli odejść bez sześciomiesięcznego wynagrodzenia. Na razie nie wiadomo, ilu z 450 pracowników &lt;name type="org"&gt;UOP&lt;/&gt; zwolnionych w 2002 r. zechce wrócić do pracy w &lt;name type="org"&gt;ABW&lt;/&gt; ani ilu wystąpi o zaległe odprawy i odszkodowania. &lt;q&gt;- Szacujemy, że możemy potrzebować na to 15 - 17 mln zł&lt;/&gt; - mówi &lt;name type="tit"&gt;"Rz"&lt;/&gt; &lt;name type="person"&gt;Andrzej Barcikowski&lt;/&gt;, szef &lt;name type="org"&gt;ABW&lt;/&gt;. &lt;q&gt;- Z pozwami do sądów administracyjnych w związku ze
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego