Typ tekstu: Książka
Autor: Szymański Wojciech
Tytuł: Chemia jądrowa. Zarys problematyki przemian jądrowych
Rok: 1996
pochłaniającego fotony) itp.
Gdy napięcie na liczniku wzrośnie ponad napięcie progowe, częstość impulsów wzrasta szybko do wartości niezależnej od napięcia. Przy dalszym zwiększaniu napięcia częstość impulsów wzrasta znowu bardzo stromo i przy nieznacznie wyższym napięciu zachodzi już wyładowanie ciągłe. Ilustruje to rysunek 5.19.
Płaska część wykresu nosi nazwę plateau. Nachylenie jej nie powinno przekraczać kilku setnych procenta na 1 wolt. Nachylenie to wywołują niżej wymienione czynniki.
1) Pewien niewielki wzrost wydajności licznika ze wzrostem napięcia, ze wzrostem V bowiem wzrasta objętość czynna licznika aż do końców anody. Liczniki powinny być raczej długie i cienkie, aby wyeliminować znaczenie końców drutu.
2
pochłaniającego fotony) itp.<br> Gdy napięcie na liczniku wzrośnie ponad napięcie progowe, częstość impulsów wzrasta szybko do wartości niezależnej od napięcia. Przy dalszym zwiększaniu napięcia częstość impulsów wzrasta znowu bardzo stromo i przy nieznacznie wyższym napięciu zachodzi już wyładowanie ciągłe. Ilustruje to rysunek 5.19.<br> Płaska część wykresu nosi nazwę plateau. Nachylenie jej nie powinno przekraczać kilku setnych procenta na 1 wolt. Nachylenie to wywołują niżej wymienione czynniki.<br> 1) Pewien niewielki wzrost wydajności licznika ze wzrostem napięcia, ze wzrostem V bowiem wzrasta objętość czynna licznika aż do końców anody. Liczniki powinny być raczej długie i cienkie, aby wyeliminować znaczenie końców drutu.<br> 2
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego