Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
pierwszej). Powtarzając powyższą procedurę otrzymujemy pary kombinacji Y i r zapewniające zrównoważony bilans płatniczy. Ich ilustracją graficzną jest krzywa bilansu płatniczego BP na rys. 19.13.

Z graficznego wyprowadzenia krzywej BP wynika, że jej nachylenie zależy od nachylenia krzywej BK w ćwiartce drugiej oraz nachylenia krzywej BB w ćwiartce czwartej. Nachylenie krzywej BK zależy od wrażliwości międzynarodowych przepływów kapitałowych netto na zmiany stopy procentowej. Im ta wrażliwość jest większa, tym krzywa BK jest bardziej płaska; krzywa BK jest bardziej stroma przy mniejszej wrażliwości. Natomiast nachylenie krzywej BB zależy od wrażliwości bilansu obrotów bieżących (a konkretnie wrażliwości importu) na zmiany dochodu narodowego
pierwszej). Powtarzając powyższą procedurę otrzymujemy pary kombinacji Y i r zapewniające zrównoważony bilans płatniczy. Ich ilustracją graficzną jest krzywa bilansu płatniczego BP na rys. 19.13.<br><br>Z graficznego wyprowadzenia krzywej BP wynika, że jej nachylenie zależy od nachylenia krzywej BK w ćwiartce drugiej oraz nachylenia krzywej BB w ćwiartce czwartej. Nachylenie krzywej BK zależy od wrażliwości międzynarodowych przepływów kapitałowych netto na zmiany stopy procentowej. Im ta wrażliwość jest większa, tym krzywa BK jest bardziej płaska; krzywa BK jest bardziej stroma przy mniejszej wrażliwości. Natomiast nachylenie krzywej BB zależy od wrażliwości bilansu obrotów bieżących (a konkretnie wrażliwości importu) na zmiany dochodu narodowego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego