Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kultura
Nr: 7-8
Miejsce wydania: Paryż
Rok: 1964
ona nową, choć znów tymczasową siedzibę w domu Polish University College Associauon Ltd. (PUCALu) pod nr. 9 przy Princes Gardens, S.W. 7, w bliskim sąsiedztwie dawnej siedziby w nieistniejącym już, zburzonym domu. W nowym lokalu, dzięki wygodniejszym magazynom i celowym adaptacjom podziemia, dało się lepiej rozwiązać problem rozmieszczenia zbiorów.
Najwymowniejszą zmianą w zakresie upodobań jest niewątpliwie rozszerzenie kręgu nazwisk autorów współczesnych krajowych znanych przeciętnemu czytelnikowi. Wpłynęły na to, poza bezpośrednimi radami przyjeżdżających z kraju, recenzje i notatki o nowościach ogłaszane na łamach prasy emigracyjnej. Bezpośrednim echem dowolnej wzmianki czy ogłoszenia firm księgarskich

są zgłoszenia czytelników poszukujących owej "nowości" na półkach
ona nową, choć znów tymczasową siedzibę w domu Polish University College Associauon Ltd. (PUCALu) pod nr. 9 przy Princes Gardens, S.W. 7, w bliskim sąsiedztwie dawnej siedziby w nieistniejącym już, zburzonym domu. W nowym lokalu, dzięki wygodniejszym magazynom i celowym adaptacjom podziemia, dało się lepiej rozwiązać problem rozmieszczenia zbiorów.<br>Najwymowniejszą zmianą w zakresie upodobań jest niewątpliwie rozszerzenie kręgu nazwisk autorów współczesnych krajowych znanych przeciętnemu czytelnikowi. Wpłynęły na to, poza bezpośrednimi radami przyjeżdżających z kraju, recenzje i notatki o nowościach ogłaszane na łamach prasy emigracyjnej. Bezpośrednim echem dowolnej wzmianki czy ogłoszenia firm księgarskich<br><br>&lt;page nr=217&gt; są zgłoszenia czytelników poszukujących owej "nowości" na półkach
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego