Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Polityka
Nr: 23
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1995
uzyskania satysfakcjonujących nas ocen. Natomiast uregulowanie spraw związanych z obsługą zadłużenia zewnętrznego było warunkiem niezbędnym dla podjęcia próby zdobycia takich ocen. Tak więc dopiero teraz - po podpisaniu we wrześniu ubiegłego roku porozumienia z grupą banków komercyjnych skupionych w Klubie Londyńskim - Polska może wkroczyć na światowe rynki kapitałowe jako wiarygodny kredytobiorca. Nie bez znaczenia jest także fakt realizacji porozumienia z Międzynarodowym Funduszem Walutowym i spełnienia przez naszą gospodarkę uzgodnionych z nim kryteriów wykonawczych potwierdzających skuteczność prowadzonej polityki finansowej. Ostatnio udało się też wprowadzić wymienialność polskiego złotego w odniesieniu do transakcji bieżących. Wreszcie - co podkreślają w swoich raportach agencje ratingowe - znaczący postęp we wdrażaniu średniookresowego
uzyskania satysfakcjonujących nas ocen. Natomiast uregulowanie spraw związanych z obsługą zadłużenia zewnętrznego było warunkiem niezbędnym dla podjęcia próby zdobycia takich ocen. Tak więc dopiero teraz - po podpisaniu we wrześniu ubiegłego roku porozumienia z grupą banków komercyjnych skupionych w Klubie Londyńskim - Polska może wkroczyć na światowe rynki kapitałowe jako wiarygodny kredytobiorca. Nie bez znaczenia jest także fakt realizacji porozumienia z Międzynarodowym Funduszem Walutowym i spełnienia przez naszą gospodarkę uzgodnionych z nim kryteriów wykonawczych potwierdzających skuteczność prowadzonej polityki finansowej. Ostatnio udało się też wprowadzić wymienialność polskiego złotego w odniesieniu do transakcji bieżących. Wreszcie - co podkreślają w swoich raportach agencje <orig>ratingowe</> - znaczący postęp we wdrażaniu średniookresowego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego