Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kultura
Nr: 400-401
Miejsce wydania: Paryż
Rok: 1981
tego specyficznego doświadczenia, które stało się naszym udziałem i które uchroniło nas przed ubezwłasnowolnieniem kulturowym, ocaliło naszą tożsamość w konfrontacji z miażdżącym struktury duchowe systemem antykultury. Z tego punktu widzenia warto chyba raz jeszcze podjąć trud odczytania roli katolicyzmu w naszej kulturze romantycznej jego wpływu na wszelkie odmiany ówczesnego mistycyzmu. Nie bez znaczenia są tu takie fakty, jak choćby udział Mickiewicza w założeniu zakonu braci Zmartwychwstańców. Jest zatem oczywiste, że dzisiaj, w okresie widocznego zrywu intelektualnego, badania kultury romantycznej stają się szczególnie ważne. Przez długi czas mieliśmy do czynienia z interpretacjami uproszczonymi, a nadto oderwanymi od szerszego kontekstu historycznego. Tymczasem - co widać choćby
tego specyficznego doświadczenia, które stało się naszym udziałem i które uchroniło nas przed ubezwłasnowolnieniem kulturowym, ocaliło naszą tożsamość w konfrontacji z miażdżącym struktury duchowe systemem antykultury. Z tego punktu widzenia warto chyba raz jeszcze podjąć trud odczytania roli katolicyzmu w naszej kulturze romantycznej jego wpływu na wszelkie odmiany ówczesnego mistycyzmu. Nie bez znaczenia są tu takie fakty, jak choćby udział Mickiewicza w założeniu zakonu braci Zmartwychwstańców. Jest zatem oczywiste, że dzisiaj, w okresie widocznego zrywu intelektualnego, badania kultury romantycznej stają się szczególnie ważne. Przez długi czas mieliśmy do czynienia z interpretacjami uproszczonymi, a nadto oderwanymi od szerszego kontekstu historycznego. Tymczasem - co widać choćby
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego