Typ tekstu: Książka
Autor: Szymański Wojciech
Tytuł: Chemia jądrowa. Zarys problematyki przemian jądrowych
Rok: 1996
wypełniających 5 powłok:
Nuklidy o magicznych liczbach atomowych mają podobną budowę protonową ((...)) Trzy pierwsze jądra są podwójnie magiczne ((...)), jądrem podwójnie magicznym jest także ((...)) Wszystkie cztery jądra są trwałe. Niestety nie każdy układ podwójnie magiczny jest trwały. Na przykład jądro ((...)) ulega przemianie z okresem półtrwania ((...)) dnia, a jądro ((...)) jest emiterem z ((...)) Nuklid ((...)) jest wprawdzie trwały, ale stanowi tylko 0,19% składu trwałych izotopów wapnia. Najsilniej związane jądro ((...)) nie jest magiczne w sensie ścisłym, liczba 30 neutronów jest liczbą magiczną drugiego rodzaju. Te fakty pokazują, że modele zjawisk fizycznych są tylko przybliżeniem rzeczywistości.
W analogii do teorii budowy atomu, w której założono, że
wypełniających 5 powłok:<br> Nuklidy o magicznych liczbach atomowych mają podobną budowę protonową ((...)) Trzy pierwsze jądra są podwójnie magiczne ((...)), jądrem podwójnie magicznym jest także ((...)) Wszystkie cztery jądra są trwałe. Niestety nie każdy układ podwójnie magiczny jest trwały. Na przykład jądro ((...)) ulega przemianie z okresem półtrwania ((...)) dnia, a jądro ((...)) jest emiterem z ((...)) Nuklid ((...)) jest wprawdzie trwały, ale stanowi tylko 0,19% składu trwałych izotopów wapnia. Najsilniej związane jądro ((...)) nie jest magiczne w sensie ścisłym, liczba 30 neutronów jest liczbą magiczną drugiego rodzaju. Te fakty pokazują, że modele zjawisk fizycznych są tylko przybliżeniem rzeczywistości.<br> W analogii do teorii budowy atomu, w której założono, że
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego