Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Wojsk Lądowych
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1998
okresów wynoszą 90 lat, najkrótsze 4-5 lat.
Z tego krótkiego opisu wynika, że ustawa węgierska różni się znacznie od obowiązującej w RP ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej oraz od ustawy z dnia 15 września 1994 r, która nie weszła w życie. Ocenia się że ustawa węgierska zawiera pewne ustalenia, których wprowadzenie do polskiego systemu prawnego warte jest rozważenia. Niewątpliwie należy do nich pomysł ustanowienia jednego dla całego kraju organu koordynująco-nadzorczego w dziedzinie ochrony tajemnicy, co jest zgodne ze standardami zachodnimi. W warunkach polskich nie może to być jednak Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
okresów wynoszą 90 lat, najkrótsze 4-5 lat.<br>Z tego krótkiego opisu wynika, że ustawa węgierska różni się znacznie od obowiązującej w RP ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej oraz od ustawy z dnia 15 września 1994 r, która nie weszła w życie. Ocenia się że ustawa węgierska zawiera pewne ustalenia, których wprowadzenie do polskiego systemu prawnego warte jest rozważenia. Niewątpliwie należy do nich pomysł ustanowienia jednego dla całego kraju organu koordynująco-nadzorczego w dziedzinie ochrony tajemnicy, co jest zgodne ze standardami zachodnimi. W warunkach polskich nie może to być jednak Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego